UTS Pendidikan Kepramukaan

Waktu      : 50 Menit
Kerjakan pada laman jawaban >>>Klik Di Sini<<<


UTS KEPRAMUKAAN
  A. Pilihan Ganda

1.      Siapa nama Bapak Pandu se-dunia?
a.    Robert Stephenson Smyth Baden Powell
b.    Robert Smyth Lord Baden Powell
c.    Robert Stephenson Smyth Powell of Gilwell
d.    Robert Stephen William Smyth
                                                                                                                                    
2.      Siapa Nama Istri Bapak pandu sedunia?
a.    Henriaetta                                                       b.   Lady Diana
                  c.    Agnesd.                                                          d.  Olive St. Clear Soames

3.      Dimana dan Kapan Bapak Pandu sedunia dilahirkan??
a.    London, Inggris 20 Februari 1857                 b.    London, Inggris 22 Februari 1857
c.    Kenya, Afrika 20 Februari 1857                    d.    Kenya, Afrika 22 Februari 1857

4.      Siapa nama Ibu Bapak Pandu Sedunia?
a.    Henrietta                                                        b.    Lady
c.    Agnes                                                             d.    Olive St. Clear Soames

5.      Siapa Nama Adik Bapak pandu Sedunia?
a.    George & August                                           b.    Agnes & Lady
c.    Olive & Henrietta                                           d.    Hetter & Betty

6.      Yang bukan merupakan nama anak dari Bapak pandu Sedunia adalah?
a.    Peter                                                   b.    Heater
c.    Betty                                                  d.    Franch

7.      Siapakah Bapak Pandu Indonesia?
a.    KH. Agus Salim                                             b.    Ki hajar Dewantara
c.    Sri Sultan Hamengkubuwono IX                   d.    Sri Sultan Hamengkubuwono X


8.      Setiap berapa tahun sekali Musran dilaksanakan?
a.    3 tahun                                                           b.    4 tahun
c.    5 tahun                                                           d.    6 tahun

9.      Siapa nama penemu tunas kelapa?
a.    Soeharto                                                         b.    Soekarno
c.    Soenardjo Admodipuro                                 d.    Sri Sultan Hamengkubuwono IX


10.  Siapa nama Penemu Morse?
a.    William Fill Morse                              b.    Finley Morse
c.    Samuel F. B. Morse                            d.    Jacob Bridge Morse

11.  Berapa ukuran bendera semaphore?
a.    40 cmX45cm                                      b.    45 cmX45cm
c.    45 cmX50cm                                      d.    50 cmX55cm

12.  Berapa ukuran tongkat semaphore?
a.    40 cm                                                  b.    45 cm
c.    50 cm                                                  d.    55 cm

13.  Kode morse tidak dapat dilakukan dengan?
a.    Suara/Pluit                                          b.    Sinar/cahaya
c.    Asap                                                   d.    Air

14.  Apa kepanjangan dari PDMPK
a.    Prinsip-prinsip Dasar Memimpin Pendidikan Kepramukaan
b.    Prinsip-prinsip Dasar Metode Pendidikan Kepramukaan
c.    Prinsip-prinsip Dasar Metode Pemimpin Kepramukaan
d.    Prinsip-prinsip Dasar Menjalankan Pendidikan Kepramukaan

15.  Yang bukan merupakan TKK wajib adalah?
a.    Juru kebun                                                      b.    Beternak
c.    Menata rumah                                                d.    Meronda

16.  Yang bukan merupakan Salam dalam pramuka adalah?
a.    Salam hormat                                     b.    Salam sumpah
c.    Salam biasa                                         d.    Salam janji

17.  Kapan pertama kali digunakan istilah “Penggalang” dalam kepanduan?
a.    Tanggal 20 Oktober 1920                              b.    Tanggal 28 Oktober 1928
c.    Tanggal 2 Mei 1920                                       d.    Tanggal 20 November 1946

18.  Pramuka atau kepanduan masuk ke Indonesia sejak zaman penjajahan?
a.    Inggris                                                            b.    Portugis
c.    Belanda                                                          d.    Jepang

19.  Yang merupakan 20. adalah?
a.    Kepres No. 081 tahun 1961               b.    Kepres No. 088 tahun 1961
c.    Kepres No. 238 tahun 1961               d.    Kepres No. 283 tahun 1961


20.  Yang bukan merupakan kegiatan pramuka tingkat Penggalang adalah?
a.    Jambore                                                          b.    LB
c.    Lomba Tingkat                                               d.    Raimuna

21.  Satuan karya yang di naungi oleh BKKBN adalah?
a.    Saka Wanabakti Husada                                 b.    Saka Kencana
c.    Saka Tarunabumi                                            d.    Saka Wirakartika

22.  Siapakah pencipta lagu Hymne Satya Dharma Pramuka?
a.    Kusbini                                                           b.    H. Simanjuntak
c.    H. Mutahar                                                     d.    Ismail Marzuki

23.  Simpul yang digunakan untuk mengangkat korban dari dalam jurang adalah simpul?
a.    Simpul ujung tali                                            b.    Simpul kembar
c.    Simpul anyam                                                 d.    Simpul Kursi

24.  Pita Leher, termasuk kedalam tanda pengenal?
a.    Tanda Pengenal Umum                                  b.    Tanda Pengenal Satuan
c.    Tanda Pengenal Jabatan                                 d.    Tanda Pengenal Penghargaan

25.  Nama TKK tingkat ke-2 yaitu ?
a.    Utama                                                 b.    Pratama
c.    Purwa                                                 d.    Madya

26.  TKK bidang keagamaan dan kepribadian memiliki warna dasar?
a.    Putih                                                   b.    Kuning
c.    Biru                                                    d.    Hijau

27.  Isi dari Dasa Dharma ke- 7 Adalah?
a.    Rajin Terampil dan Gembira                          b.    Disiplin Berani dan Setia
c.    Hemat, Cermat dan Bersahaja                       d.    Bertanggung jawab dan Dapat                                                                                                 Dipercaya

28.  Simpul dibawah ini yang tidak perlu digunakan dalam pembuatan tandu adalah?
a.    Simpul Rantai                                     b.    Simpul Pangkal
c.    Simpul Jangkar                                   d.    Simpul Mati

29.  Menutut Baden Powell, yang bukan merupakan rintangan dalam menghadapi kehidupan adalah?
a.    Karang Wanita                                               b.    Karang Taruna
c.    Karang Perjudian                                           d.    Karang Tidak Bertuhan

30.  Tahun 2018 merupakan hari peringatan Ulang Tahun Pramuka Nasional ke-?
a.    56 tahun                                                         b.    56 tahun
c.    57 tahun                                                         d.    58 tahun

31.  Berapakah diameter TKK purwa?
a.    2 cm                                                    b.    2,2 cm
c.    2,5 cm                                                 d.    3 cm

32.  Satuan terkecil dalam Pramuka tingkat Siaga adalah?
a.    Regu                                                   b.    Sangga
c.    Racana                                                d.    Barung

33.  Apa bentuk TKK pada siaga?
a.    Lingkaran                                           b.    Persegi
c.    Segi tiga                                             d.    Segi Lima

34.  Yang bukan merupakan warna dasar pada TKK adalah?
a.    Merah                                                 b.    Kuning
c.    Hitam                                                 d.    Putih

35.  WWarna dasar pada TKK penggalang adalah
                  a.    Merah                                                 b.    Kuning
                  c.    Hitam                                                 d.    Putih

B. Evaluasi Diri

36. Saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

37. Saya patriot yang sopan dan kesatria.

38. Saya rela menolong dan tabah.

39. Saya disiplin, berani dan setia.

40. Saya bertanggungjawab dan dapat dipercaya

41. Saya suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.
Share:

No comments:

Post a Comment

Post Populer

BERLANGGANAN

ANGGOTA

Blog Archive

Post Terbaru