Saturday, March 4, 2017

Kajian Kurikulum

Kajian kurikulum* untuk setiap mata pelajaran, termasuk pelajaran kimia dapat diringkas dalam gambar berikut:


Untuk mata pelajaran kimia, diperoleh:
- struktur konsep pelajaran kimia
- peta konsep pelajaran kimia
- konsep esensial pelajaran kimia
- objek/persoalan belajar kimia

untuk disajikan kepada siswa saat pembelajaran kimia.

*tidak terkecuali untuk kurikulum 2013.

0 komentar:

Post a Comment